Logo Loading

Các Hoạt Động tại ERA ELITE

Cùng Học Hỏi
Tại ELITE, chúng tôi thường xuyên tổ chức training Offline lẫn Online cho các thành viên ELITE.
Chủ đề đào tạo đa dạng từ những kiến thức chung trong ngành, đến các kỹ năng môi giới, marketing hay các kinh nghiệm thực tiễn từ các Best Sellers trong và ngoài hệ thống ERA ELITE.

Các loại hình đào tạo tại ERA ELITE

  • Training dự án

Đào tạo tổng quan và chuyên sâu dự án

  • Training kỹ năng

Đào tạo kỹ năng tìm khách hàng, tư vấn và kỹ năng chốt deal

  • Hình thức training

Theo nhóm hoặc 1:1 (đào tạo trực tiếp cho từng cá nhân)

 

 

Cùng Vui Chơi
Ngoài công việc, các thành viên ELITE còn là những thành viên của một gia đình: gắn bó, tôn trọng nhau vì nhiều thành viên đã quen biết nhau nhiều năm trước khi đến với ngôi nhà ERA Việt Nam.

 

Cùng Toả Sáng
ELITE đã đóng góp nhiều gương mặt tỏa sáng trong danh sách best achievers của ERA Việt Nam cũng như nhiều vai trò tích cực khác.

So sánh